Tel (+32) (0) 485. 185. 071

Dot Net Nuke (DNN)

DotNetNuke is oorspronkelijk gebaseerd op het IBuySpy Webportaal dat door Microsoft werd uitgebracht als een voorbeeldapplicatie voor het Framework. Het is uitgebreid en verder ontwikkeld en is nu in de negende versie beschikbaar. De versies 4.0 of hoger vereisen versie 2.0 van het .NET Framework. Eerdere versies werken onder ASP.NET 1.1. Met een enkele DotNetNuke installatie kunnen gelijktijdig meerdere websites gecreëerd en onderhouden worden, elk met een eigen grafisch ontwerp en lay-out ('look and feel') en een eigen gebruikersgemeenschap. De laatste versies ondersteunen meertaligheid door middel van zogenaamde taalpakketten. De naam DotNetNuke verwijst zowel naar .NET als naar verschillende populaire reeds bestaande frameworks zoals PHP-Nuke and PostNuke. Een handelsmerk registratie voor de naam DotNetNuke, ingediend door Perpetual Motion Interactive Systems Inc., werd goedgekeurd op 15 november 2004 (TMA 625.364). Shaun Walker, directeur van Perpetual Motion Interactive Systems Inc. is de bedenker en beheerder van DotNetNuke.

Uitbreidbaarheid

DotNetNuke beschikt over een basisframewerk dat uitgebreid kan worden met behulp van inplugbare modules en providers die nieuwe functionaliteit toevoegen; het grafische ontwerp en de lay-out (look and feel) van de verschillende sites kan worden aangepast en op maat gemaakt met behulp van zogenaamde skins.

Modules

Een twintigtal basismodules is onderdeel van het standaard DotNetNuke installatiepakket. Meerdere modules zijn daarnaast te downloaden van de DotNetNuke website. Het betreft onder andere een e-commerce module, een fotogallerie, een blog module, een forums module en een wiki module. Daarnaast worden modules ontwikkeld en aangeboden door zowel de open source gemeenschap als door ontwikkelaars en softwarebedrijven op zowel commerciële als niet-commerciële basis. Modules worden automatisch geïnstalleerd door ze eenvoudig te uploaden via de administratiepagina's van het webportaal.

Skins

DotNetNuke beschikt over een specifieke grafische architectuur op basis van skins waarmee een duidelijke scheiding tussen ontwerp en inhoud gemaakt kan worden. Dit stelt de grafisch ontwerper in staat een skin te ontwikkelen zonder specialistische kennis van programmeren in ASP.NET: alleen kennis van HTML en begrip van hoe een skin te creëren en als pakket aan te bieden is vereist. Een skin bestaan uit HTML bestanden met daarin tekstaanduidingen voor de locatie van inhoud, menu's en andere functionaliteit, eventuele aanvullende bestanden zoals plaatjes en fotos, stylesheets of javascriptbestanden. Deze bestanden worden tezamen ingepakt tot een Zip bestand. Evenals modules worden skins automatisch geïnstalleerd door ze te uploaden via de administratiepagina's van het webportaal